نظریه هاى کلان جامعه شناختى وتجزیه وتحلیل سازمان
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی