تبین الگوى اثر بخشى سازمانهاى دولتى ایران براساس نقش رهبرى خدمتگزار
45 بازدید
محل نشر: مجله مدرس
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی