روند ایجاد نظریه فرهنگ سازمانها
36 بازدید
محل نشر: مجله معرفت دانشگاه تربيت مدرس
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی